Nota’s wereldwijd steeds langzamer betaald

0

Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied outpost kredietverzekeringen en een outpost de leiders op het gebied outpost (bank)garanties en incasso. Met ruim 100 jaar ervaring en 6000 medewerkers in meer dan 50 landen biedt Euler Hermes een uitgebreide dienstverlening aan B-to-B klanten in zowel klein-, midden- en grootbedrijf als multinationals, die boor debiteuren willen verzekeren. De groep heeft in 2017 een omzet outpost €2.6 miljard geboekt.

Euler Hermes heeft een credit comprehension netwerk ontwikkeld om de financiële stabiliteit outpost meer dan 40 miljoen bedrijven te analyseren. De groep heeft in 2017 in totaal €894 miljard transacties beschermd.

Euler Hermes, dochtermaatschappij outpost Allianz, is genoteerd aan NYSE Euronext Parijs. Euler Hermes heeft een AA rating outpost Standard Poor’s en Aa3 outpost Moody’s.

Meer informatie: www.eulerhermes.nl, www.economischetrends.nl of chatter @EulerHermesNL

——————————————

Cautionary note per forward-looking statements: The statements contained herein might embody statements of destiny expectations and other forward-looking statements that are formed on management’s stream views and assumptions and engage famous and different risks and uncertainties that could means tangible results, opening or events to differ materially from those voiced or pragmatic in such statements. In further to statements that are forward-looking by reason of context, a difference “may”, “will”, “should”, “expects”, “plans”, “intends”, “anticipates”, “believes”, “estimates”, “predicts”, “potential”, or “continue” and identical expressions brand forward-looking statements. Actual results, opening or events might differ materially from those in such statements due to, but limitation, (i) ubiquitous mercantile conditions, including in sold mercantile conditions in a Euler Hermes Group’s core business and core markets, (ii) opening of financial markets, including rising markets, and including marketplace volatility, liquidity and credit events (iii) a magnitude and astringency of insured detriment events, including from healthy catastrophes and including a growth of detriment expenses, (iv) persistency levels, (v) a border of credit defaults, (vi) seductiveness rate levels, (vii) banking sell rates including a Euro/U.S. Dollar sell rate, (viii) changing levels of competition, (ix) changes in laws and regulations, including financial joining and a European Monetary Union, (x) changes in a policies of executive banks and/or unfamiliar governments, (xi) a impact of acquisitions, including associated formation issues, (xii) reorder measures, and (xiii) ubiquitous rival factors, in any box on a local, regional, inhabitant and/or tellurian basis. Many of these factors might be some-more expected to occur, or some-more pronounced, as a outcome of militant activities and their consequences.
The association assumes no requirement to refurbish any forward-looking statement.

VEH: hypotheekadviseurs en makelaars schieten tekort bij energieadvies

0

VEH: hypotheekadviseurs en makelaars schieten tekort bij energieadvies

Amersfoort, 21 februari 2018 – Acht op de tien huizenkopers krijgt geen informatie over energiebesparende maatregelen in boor nieuwe woning en de mogelijkheden om dat te financieren. Hypotheekadviseurs en makelaars vertellen boor klanten nauwelijks hoe zij boor nieuwe woning energiezuiniger en duurzamer kunnen maken. Vereniging Eigen Huis wil dat dit snel verbetert en dringt er op aan dat consumenten hierbij actief worden geadviseerd en geholpen. 

Vereniging Eigen Huis vindt hiervoor steun bij apportion Ollongren outpost Binnenlandse Zaken. De apportion stelt het energieadvies volgende maand aan de orde in het Platform Hypotheken, een overlegorgaan tussen het Rijk, toezichthouder AFM en de hypotheeksector. Ook zij wil dat financiële professionals meer doen op het gebied outpost energiebesparing en verduurzaming outpost woningen.

Makelaars en hypotheekadviseurs laten energie-advies vaak links liggen

Slechts 20% outpost de makelaars en hypotheekadviseurs adviseert zijn klanten over energiebesparing en verduurzaming, 80% doet dat niet. Over ruimere financieringsmogelijkheden of gemeentelijke subsidies voor energiebesparende maatregelen, zoals woningisolatie en dubbel glas, wordt vaak niets gezegd en ontbreekt de kennis. Hierdoor blijft een enorm verbeterpotentieel onbenut.

Maarten-Eeke outpost der Veen, beleidsadviseur energie bij Vereniging Eigen Huis: “De tijd outpost vrijblijvendheid is voorbij. Als we de klimaatdoelstellingen willen halen wordt outpost iedereen een bijdrage verlangd. Het kopen outpost een huis is bij uitstek het impulse om een woning energiezuiniger te maken. Kopers staan wel degelijk open voor besparingsadvies. Makelaars en hypotheekadviseurs moeten zich hier veel beter in verdiepen en boor klanten op een goede manier helpen”.

Had ik dat maar geweten

Een koper kan kid 6% meer lenen als hij met dat spay de energieprestatie outpost de woning verbetert. De lagere energielasten compenseren dan de iets hogere hypotheeklasten. Daarnaast zijn er subsidies en gunstige leningen voor warmtepompen en andere energiebesparende maatregelen. De meeste mensen weten niet hoe ze het beste boor nieuwe of huidige woning energiezuiniger kunnen maken, hoe ze dit het beste kunnen aanpakken en verstandig kunnen financieren. Zij verwachten dat boor makelaar en hypotheekadviseur hen daar juist wél mee helpt.

 

Groei in consumptief krediet zet door

0

De VFN leden hebben in 2016 meer consumptief krediet verstrekt. In 2016 werd € 3,4 miljard aan leningen verstrekt. Ten opzichte outpost 2015 betekent dit een groei outpost 21%. De groei in 2016 volgt op eerder fors herstel in 2015. Ook het uitstaande saldo consumptief krediet bij de VFN leden is gestegen, maar wel minder snel. Met een saldo outpost € 8,5 miljard aan het einde outpost 2016 is 10 opzichte outpost 2015 sprake outpost een groei outpost 3%. Op basement outpost de ontwikkeling outpost het uitstaande saldo en het verstrekte krediet kan worden geconcludeerd dat veel consumenten boor lening oversluiten. Hierbij is sprake outpost een snelle verschuiving outpost doorlopend krediet naar persoonlijke leningen.

De groei in de markt

“De groei in de markt in 2016 sluit goed aan bij het beeld dat consumenten meer krediet af sluiten in tijden outpost economische groei en toenemend consumentenvertrouwen. Gedurende perioden outpost economische tegenwind zien we juist dat consumenten minder krediet opnemen”, aldus Bert Reitsma, secretaris outpost de VFN.

De VFN leden verstrekten in 2016 ook meer autofinancieringen aan consumenten. “Naast de toenemende populariteit outpost private franchise kiezen consumenten ook vaker voor een financiering. De VFN leden verstrekten in 2016 ruim € 1,3 miljard aan particuliere autofinancieringen; een groei outpost 14%”.

In de afgelopen jaren is de persoonlijke lening 10 opzichte outpost het doorlopende krediet snel populairder geworden. In 2016 was het aandeel persoonlijke leningen in de nieuw verstrekte consumptieve kredieten met 53% voor het eerst meer dan de helft. “De consument verkiest steeds vaker de zekerheid outpost een vaste rente en een vaste looptijd boven de flexibiliteit outpost een doorlopend krediet”.

Ook de zakelijke kredietverlening doorway de VFN leden zat in 2016 in de lift. De VFN leden verstrekten ruim € 0,5 miljard aan nieuw zakelijk krediet (+41%) in 2016. Het uitstaande saldo zakelijk krediet is met 31% toegenomen naar € 0,8 miljard per ultimo 2016.

VFN

De VFN is de brancheorganisatie outpost gespecialiseerde kredietaanbieders. De leden outpost de VFN vertegenwoordigen een toenemend marktaandeel. Ongeveer 50% outpost het uitstaande saldo consumptief krediet is ondergebracht bij de leden outpost de VFN.

Incassobureau helpt schuldenaar persoonlijk met preventietechnieken

0

Een incassobureau en gerechtsdeurwaarderskantoor dat werkt aan een schuldenvrije maatschappij? Janssen Janssen Incasso Gerechtsdeurwaarders doorbreekt de traditionele werkwijze en gooit het roer om. Als eerste organisatie in Nederland kiezen ze niet voor het incasseren van de dossiers, maar juist voor het voorkomen van het incasseren van deze dossiers. Door preventie en proactief advies werken zij aan een schuldenvrije maatschappij.

 

Om de schuldenproblematiek aan te pakken, is preventie en hulp essentieel. Uit onderzoek blijkt dat gedrag een belangrijke factor is in het terugdringen van betalingsachterstanden. Daarom zet Janssen Janssen per 27 maart 2017 haar jarenlange ervaring en kennis in om nieuwe schulden te voorkomen. Ze gaan zowel de opdrachtgever áls de klant-debiteur maximaal helpen. De opdrachtgever door hem te helpen het facturatie- en incassoproces zo efficiënt mogelijk in te richten. Met de klant-debiteur zoeken ze samen naar het onderliggend probleem. Door middel van motiverende gesprekstechnieken stellen ze de juiste vragen en zoeken ze de passende oplossing. Bij Janssen Janssen werken mensen die het oplossen van het probleem net zo belangrijk vinden als het innen van de schuld.

 

Kritisch en alert op het maken van kosten

Janssen Janssen geeft lezingen en trainingen op diverse scholen over het omgaan met geld en is vanaf 5 april 2017 gastdocent voor Stichting LEF. Daarnaast adviseren ze op basis van de verzamelde data bedrijven over de beste aanpak zodat er minder dossiers naar hen worden doorgestuurd. En de kosten en schulden voor de klant-debiteur niet onnodig oplopen. Ze delen de kennis actief en helpen zelf gezinnen met hun schulden. Ze benaderen de klant-debiteuren met een zo’n groot mogelijk inlevend vermogen. Ze spreken en schrijven in begrijpelijke taal en scheppen orde in de chaos. En weten ze het niet? Dan werken ze samen met partners die het wel weten. Om samen een oplossing te vinden. Zo doorbreken ze de negatieve spiraal en buigen ze de schuldpositie om naar perspectief. Ze voelen én nemen de verantwoordelijkheid.

 

Volgens het rapport ‘Huishoudens in de rode cijfers 2015’ van de Rijksoverheid hebben meer dan 1 miljoen Nederlanders structureel te maken met betalingsachterstanden of met schulden. “Ondanks alle inspanningen van de overheid en de groeiende welvaart in Nederland loopt dit aantal niet terug. Mensen komen steeds meer in de problemen. Dat raakt ons!

Mensen komen vaak in situaties terecht waar ze niet om vragen. Mede door hoe mensen in het leven staan en hoe ze met geld omgaan is er een enorme toename van betalingsproblematiek. Steeds meer mensen hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Leningen worden niet afbetaald. Facturen van elektriciteit, gas, huur of zorg stapelen zich ongeopend op”, aldus Saskia van de Schoot, adjunct-directeur bij Janssen Janssen.

 

Over Janssen Janssen

Janssen Janssen Incasso Gerechtsdeurwaarders is een aanbieder van creditmanagementdiensten. Bij Janssen Janssen werken 190 professionals, verspreid over vestigingen in Amersfoort, Emmen, Goes, Eindhoven, Maastricht en Nijmegen. Als creditmanagementspeler is Janssen Janssen voortdurend op zoek naar innovaties om een optimaal resultaat uit creditmanagementprocessen te behalen. Klantgericht incasseren staat hierbij centraal. Al sinds de oprichting van de organisatie in 1989 weten ze dat juist een mensgerichte aanpak werkt. Dit is niet alleen een stuk prettiger, maar het leidt vooral tot het hoogste rendement. Zo scheppen ze samen de optimale financiële slagkracht om te ondernemen!

 

Schuldenblog geupdate

0

Ik heb wat mail gekregen van mensen, die graag mij blog lezen, hoe wij uit de schulden zijn gekomen. Ik heb deze nu ook voor mobiel zichtbaar gemaakt.

Ik heb tal van nieuwe mogelijkheden om deze blog aan te kleden. Ik proberen deze blog niet zo suf meer te maken.

Ik heb tal van vragen gehad, deze zal ik in volgende post gaan beantwoorden. Vragen staat vrij, ik geef niet op alle vragen antwoord. Ik ga geen vragen behandelen of interviews geven aan tijdschriften, studenten enzovoort. Ik ben net als iedere andere schulden gehecht aan mijn privacy. Als je mij schrijft, hoef ik niet te weten wie jij bent. Je bent voor mij een lotgenoot!

Joke Buis – Daar ruist langs de wolken

0

Dit lied gaf ons troost in onze moeilijke tijd.  Als je het moeilijk hebt kun je om hulp vragen en hij helpt je. Nu alles achter de rug is, vind ik het nog steeds een fijn lied om naar te luisteren.

Zonnepanelen

0

Omdat ik bijna geen cent krijg voor sparen, hebben wij besloten zonnepanelen aan te schaffen. Deze inmiddels installeert en wij zijn er zeer tevreden over. De kosten waren 5020 euro, na teruggave van de BTW kwamen wij uit op 4200 euro. Inmiddels hebben onze panelen 230 euro opgebracht (Bijna drie maanden). Wij zien nu wel de opbrengst teruglopen i.v.m. de kortere dagen. Het rendement ligt hoger dan de spaarrente. Wij sparen niet meer, wij investeren. De volgende stap is om de hypotheek te gaan aflossen. Wij houden een reserve aan van 2 maanden salaris.

Van schuldenaar, naar energieproducent, wie had dat gedacht!

 

Een leven zonder schuld

0

Wij leven nu een jaar zonder schulden en hieraan raak je snel gewend! Ik wil niet anders meer. Geen zorgen meer als er een rekening binnenkomt, of als je auto naar de APK brengt, geen zorgen dat je wat de kosten niet kunt betalen. Voor ons betekend dit, nooit meer lenen en geen zorgen meer!

Vandaag mooi weer en nadenken over zonnepanelen

0

Het is vandaag super mooi weer, veel zon en deze is gratis. Alles wat gratis is mooi meegenomen. Ik denk erover om de reserve die ik heb opgebouwd te investeren in zonnepanelen. De reserve wil ik hierna snel weer gaan aanvullen, tot max 2500 euro. Sparen heeft voor ons geen zin meer, omdat het toch niets oplevert. Een investering in zonnepanelen levert altijd geld op. Tegenwoordig met 0,5% rente geeft dit geen enkel rendement meer. En een zonnepaneel geeft 10% rendement op jaarbasis. En niet te vergeten ons huis stijgt in waarde en onze energiekosten dalen. Als je het kan, moet je het gewoon doen.

Spaarsaldo 29-4-2016

0

Spaargeld 5076,56 euro.

Ik ben gestopt met sparen. Sparen levert niets, wij hebben besloten onze (DSB) Hypotheek omlaag te brengen, omdat dit meer oplevert dan sparen. De hypotheek rente is 4,6% en de rente op een spaarrekening is 0,5 %. Aflossen geeft dus een beter rendement. Het spaargeld blijft staan, dit is voor onverwachte situaties, zoals wasmachine, de auto en noem maar op. Als ik dit bedrag aanspreek, wil ik het wel weer aanvullen naar de 5000 euro.