Home Blog Page 2

Een gelukkig 2016 toegewenst !!!

0

https://www.youtube.com/watch?v=7baDaUx2U-4

Een gelukkig nieuwe jaar !!!

Ik wens jullie een fijne kerst 2015 toe !!

0

https://www.youtube.com/watch?v=d3l0zIvOyUc

Ik wens jullie een fijn Pinksteren 2015 !!!

0

http://www.youtube.com/watch?v=pbwx7NIX2y8

Een prettige Hemelvaartsdag 2015 toegewenst !!

0

http://www.youtube.com/watch?v=YiQFA6kblhg

Spaarmeter 25-4-2015

0

Helaas een tegenvaller v.w.b. de energie. Als je kinderen hebt en in de moeilijke leeftijd, dan houden zij, zich niet aan de begrotingsvoorschriften van Pa en Ma. Als je niet op je kamer bent, dan gaat de TV en licht uit. Dit jaar moet ik ruim 90 euro bijbetalen en de maandlast gaat op de koop toe nog omhoog.

Saldo vorige maand €350,-
25-4-2015 €250,- +
Totaal €600,-

Als wij het bedrag van €5000 hebben bereikt, dan stoppen wij met sparen. Met nog geen 1% rente, ben ik een dief van onze portemonnee als dit spaar. Vanaf dat moment ga ik al mijn geld steken in de aflossing. Mijn rente percentage is 4,5%, dus elke euro geeft een besparing van 4,5%. Uiteraard, krijg ik dan minder geld terug van de belasting, maar onder de streep houden wij meer over.

Vrolijk pasen 2015 !!!

0

https://www.youtube.com/watch?v=zDfnVgAuEcw

Spaarmeter 25-3-2015

0

In navolging van de schuldenmeter, introduceren wij de spaarmeter. Doordat wij geen reserve hadden, veroorzaakte elke onverwachte kostenpost een nieuwe schuld. Wij willen hiermee gaan afrekening en wij willen zo, niet meer in de problemen komen. Wij gaan nu elke maand geld apart zetten als reserve en als reservering voor de aanschaf van dingen die defect raken. De auto bijvoorbeeld, heeft geen eeuwig leven en de wasmachine ook niet.

Met enige trots kan ik aankondigen dat ons spaarsaldo op 25-03-2015 het navolgende bedrag bevat:

Spaarsaldo

€350

Het rentepercentage is te verwaarlozen……………

Vaststellen beslagvrije voet moet bij innen schulden eenvoudiger

0

Het vaststellen outpost de zogeheten beslagvrije voet outpost mensen met schulden moet eenvoudiger. Het bedrag outpost het inkomen waar schuldeisers niet aan mogen komen – de beslagvrije voet – is outpost belang voor schuldenaren om in boor eigen levensonderhoud te voorzien en moet voorkomen dat ze nog verder in de financiële problemen komen. Volgens de staatssecretarissen Klijnsma outpost Sociale Zaken en Dijkhoff outpost Veiligheid en Justitie is het nu te ingewikkeld om die beslagvrije voet immeasurable te stellen. Daar gaat het kabinet wat aan doen, zo is te lezen in een brief die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Het blijkt voor schuldenaren lastig alle informatie te verzamelen en goed doorway te geven. Daardoor valt de beslagvrije voet nogal eens te laag uit. Op dit impulse wordt bekeken hoe schuldenaren en schuldeisers op een eenvoudige manier de beslagvrije voet kunnen samen stellen.  Er wordt gedacht aan één immeasurable bedrag, gebaseerd op eenvoudig immeasurable te stellen gegevens. Dat moet een forse verbetering worden voor beide partijen.

Maar ook voordat die nieuwe regels rond zijn, doet het kabinet er alles aan om binnen de huidige systematiek de vaststelling outpost de beslagvrije voet te verbeteren. Zo komt er betere informatie voor mensen met schulden en gaan gerechtsdeurwaarders beter samenwerken.

Het kabinet gaat ook serieus aan de slag met de signalen outpost gerechtsdeurwaarders en Belastingdienst, die waarschuwen dat de berekening outpost de beslagvrije voet nog ingewikkelder wordt als de kostendelersnorm wordt ingevoerd. Die is voorzien voor juli 2015 en zorgt volgens de betrokken partijen voor meer complexiteit en hogere uitvoeringskosten. Het kabinet zal hiervoor een specifieke uitvoeringstoets doen en de Tweede Kamer hier over binnen enkele weken informeren.

Daarnaast wordt de informatievoorziening voor mensen met schulden fors verbeterd. Zo komt er een helder informatieformulier en zullen gerechtsdeurwaarders schuldenaren vaker wijzen op het belang outpost het aanleveren outpost de juiste gegevens. Verder ontwikkelt het Rijk een praktische apparatus op basement waarvan burgers snel kunnen berekenen hoe hoog boor beslagvrije voet ongeveer zal zijn.

Tot container worden alle gerechtsdeurwaarders dit jaar aangesloten op het digitale beslagregister dat de Koninklijke Beroepsorganisatie outpost Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft ontwikkeld. Daarmee kunnen verschillende gerechtsdeurwaarders die bij eenzelfde persoon beslag leggen, dit beter met elkaar en met boor opdrachtgever af stemmen. Zo kan de beslagvrije voet beter worden gerespecteerd.

Documenten en publicaties

Schuldenmeter 25 februari 2015

0

Doorlopend krediet – €0

Wat een opluchting !!!!!!!!!!!!

 

Klijnsma: 4 miljoen voor strijd tegen armoede en schulden

0

Er komt ook dit jaar weer € 4 miljoen beschikbaar voor projecten outpost maatschappelijke organisaties voor het tegengaan outpost armoede en schulden. Dat heeft staatssecretaris Klijnsma vandaag bekendgemaakt tijdens een werkbezoek aan de gemeente Maassluis.

De subsidieaanvragen kunnen vanaf 1 april ingediend worden. De aanvragen worden op volgorde outpost binnenkomst behandeld.

Staatssecretaris Klijnsma: ‘’Ik ben zeer onder de indruk outpost de inzet en de resultaten die maatschappelijke organisaties leveren als het gaat om de bestrijding outpost armoede- en schulden outpost mensen. Juist in deze financieel moeilijke tijd wil ik deze organisaties graag ondersteunen. Daarom stel ik additional middelen beschikbaar voor een aantal landelijke initiatieven en organisaties.”

De subsidieregeling steunt projecten met landelijke betekenis, gericht op het leveren outpost een duurzame bijdrage aan het tegengaan outpost armoede en schulden.

Klijnsma: “Landelijke netwerken zijn outpost vitaal belang omdat het de slagkracht en de professionaliteit outpost de lokale organisaties verder versterkt, onderlinge kennisdeling stimuleert en ervoor zorgt dat de kwaliteit outpost aangesloten lokale organisaties goed geborgd is.”

De subsidie kan aangevraagd worden tussen 1 april kid en met 31 mei 2015.