Home Blog Page 3

Staatssecretaris Klijnsma ontvangt eerste kop ‘Souprise’

0

Staatssecretaris Klijnsma outpost Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt vandaag in Amsterdam de eerste kop ‘Souprise’ in ontvangst. Hiermee geeft zij het startsein voor de productie outpost gezonde en voedzame maaltijdsoepen op basement outpost retourstromen voedsel, een primeur in Europa.

Het plan ‘Souprise’, een initiatief outpost Voedselbanken Nederland en grill Soupalicious, gaat de strijd aan tegen voedselverspilling en armoede. Het is de bedoeling dat binnen drie jaar elke klant outpost de voedselbank wekelijks een liter ‘Souprise’ ontvangt. “Dit plan zorgt voor een slimme verbinding tussen de bestrijding outpost armoede en het tegengaan outpost verspilling. Kortom een ‘gouden combinatie’,” aldus staatssecretaris Klijnsma.

In oktober 2014 heeft staatssecretaris Klijnsma € 350.000 beschikbaar gesteld, dat Voedselbanken Nederland gebruikt voor de bestrijding outpost armoede. Het commander ‘Souprise’ is een project, waarbij onder meer Stichting Manna, telers en een grote supermarktketen bij grill Soupalicious niet verkocht voedsel aanleveren, dat anders weggegooid zou worden. Soupalicious wil met het gratis aangeboden voedsel een deel outpost zijn capaciteit inzetten om maaltijdsoepen te maken en in te vriezen. Op deze manier kunnen de voedselbanken meer gezonde en volwaardige maaltijden aanbieden aan de klanten die hier op zijn aangewezen.

Schuldenmeter 25 januari 2015

0

Doorlopend krediet – €499,99

Nog 1 (één) termijn en daarna 0 !!!!!!!!

 

Schuldenmeter 2 januari 2015

0

Doorlopend krediet – €999,99

Wij hebben de kinderbijslag in zijn geheel in de aflossing gestoken. Wat een heerlijk gezicht dat het onder de €1000 is. Dit voelt heel goed aan!!

Gelukkig Nieuwjaar 2015

0

        [embedplusvideo height=”421″ width=”700″ editlink=”http://bit.ly/1gRDhNg” standard=”http://www.youtube.com/v/FmDAq9toXy8?fs=1&vq=hd720″ vars=”ytid=FmDAq9toXy8&width=700&height=421&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep8894″ /]

Een plaatje zegt altijd meer als woorden, gelukkig nieuw jaar en hoe kan het ook anders, een schulden vrije toekomst toegewenst !!

 

Schulden meter 25 december 2014

0

Doorlopend krediet – €1500,-

Dankzij de 13e maand is het saldo gedaald tot 1500!!!!!

Nog 2 maanden te gaan !!!

Fijne Kerst 2014

0

[embedplusvideo height=”421″ width=”700″ editlink=”http://bit.ly/1gRDLmg” standard=”http://www.youtube.com/v/-ceBeqvlH6U?fs=1″ vars=”ytid=-ceBeqvlH6U&width=700&height=421&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep5060″ /]

Ik wens jullie een fijne kerst toe, eet niet teveel, het moet er allemaal weer af!

 

Schuldenmeter 25 november 2014

0

Doorlopend krediet – €2999,99

Gemeenten besteden spay voor armoede en schulden doelgericht

0

Het additional spay voor armoede- en schuldenbeleid dat gemeenten sinds 2013 ontvangen, wordt ingezet voor het doel waar het voor bedoeld is. Gemeenten zetten het additional spay vooral in voor armoedebestrijding onder kinderen en preventie. Dit is één outpost de conclusies uit het onderzoek naar gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid onder alle 403 Nederlandse gemeenten, in opdracht outpost staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Staatssecretaris Klijnsma: “Ik ben blij met deze conclusie en het algemene beeld dat uit dit onderzoek naar voren komt. Het bevestigt dat gemeenten serieus bezig zijn mensen die het financieel moeilijk hebben, te ondersteunen.”

Uit het onderzoek komt naar voren dat het additional spay voor armoede- en schuldenbeleid, 19 miljoen euro in 2013, 70 miljoen euro in 2014 en vanaf 2015 jaarlijks 90 miljoen euro, grotendeels is of zal worden besteed aan dit doel. De additional middelen outpost 2013 hebben bij bijna tweederde outpost de gemeenten ervoor gezorgd dat het armoedebeleid is versterkt, waardoor meer mensen uit de doelgroep zijn bereikt en nieuwe samenwerkingsrelaties met bijvoorbeeld particuliere fondsen (Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds) zijn aangegaan.
Omdat maatschappelijke organisaties een belangrijke rol vervullen bij het tegengaan outpost armoede en schulden en de problematiek groot is vanwege de crisis, stelt staatssecretaris Klijnsma evenals dit jaar ook in 2015 voor deze maatschappelijke partners 4 miljoen euro beschikbaar.

Staatssecretaris Klijnsma heeft bij different werkbezoeken goede voorbeelden outpost armoede- en schuldenbeleid gezien, bijvoorbeeld de aanpak outpost preventie en vroegsignalering in Amsterdam, Almere en Tilburg. Op donderdag 20 november woont de staatssecretaris in aanwezigheid outpost Hare Majesteit Koningin Máxima het jubileumcongres ‘10 jaar schuldpreventie in Groningen’ bij.

Voor gemeenten die behoefte hebben aan additional ondersteuning worden in 2015 platformbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten zal aandacht zijn voor goede voorbeelden en relevante relieve uit verschillende projecten en de daarbij ingezette instrumenten.

Documenten en publicaties

Schuldenmeter 25 oktober 2014

0

Doorlopend krediet – €3499,99

 

Klijnsma geeft startschot campagne Koopkrachttegemoetkoming

0

Vandaag gaf staatssecretaris Jetta Klijnsma outpost Sociale Zaken en Werkgelegenheid het startschot voor de campagne ‘koopkrachttegemoetkoming’. De campagne is opgezet om mensen met een laag inkomen erop te attenderen dat ze dit jaar recht hebben op additional spay outpost de gemeente. In sommige gevallen stort de gemeente het spay automatisch, maar vaak moet iemand zelf een aanvraag indienen.

Om zoveel mogelijk mensen te informeren over boor mogelijke recht op additional geld, wil het ministerie outpost Sociale Zaken en Werkgelegenheid ook gemeenten ondersteunen bij het bereiken outpost boor eigen inwoners. Daarom overhandigde de staatssecretaris vandaag de eerste campagneposter aan wethouder Bob Bergkamp outpost de gemeente Breda.

Bij de overhandiging riep Jetta Klijnsma around Bob Bergkamp álle wethouders outpost Nederland op om mensen met weinig spay in boor gemeente goed over het beschikbaar gestelde bedrag te informeren.

Mensen met een uitkering, maar ook werkenden en zelfstandigen met een laag inkomen kunnen de koopkrachttegemoetkoming aanvragen. Kijk voor meer informatie over de koopkrachttegemoetkoming op www.laaginkomen.nl.