Budgetcoach

0
410

Een budgetcoach is een hulpverlener voor mensen die hun financial huishouding niet op orde hebben.

Het beroep is voortgekomen uit de schuldhulpverlening. Een budgetcoach werkt als zelfstandig ondernemer, in loondienst of als vrijwilliger. De budgetcoach treedt op als (tijdelijke) steun en toeverlaat en creëert overzicht in de inkomsten en uitgaven. De coach maakt een budgetplan dat is afgestemd op de persoonlijke situatie. Het plan is gericht op een gezonde en blijvende balans tussen inkomsten en uitgaven. Ook leert de cliënt hoe een goede thuisadministratie wordt opgezet.

Hulpvragers

Zowel jongeren, volwassenen als ouderen kunnen in financiële problemen komen, doordat ze het overzicht over hun eigen geldzaken kwijt zijn. Om uiteenlopende redenen wordt er meer geld uitgegeven dan er binnenkomt. Mensen met financiële zorgen missen vaak de kracht en het inzicht om zelf de draad weer op te pakken. Door niet of nauwelijks oplosbare schulden kunnen mensen hun maatschappelijke status verliezen. Door het op tijd inschakelen van een budgetcoach voorkomen zij problematische schulden of administratieve chaos. Geprobeerd wordt om mensen in een vroeg stadium te helpen zodat ze niet in de schuldhulpverlening terecht hoeven komen. De bedoeling is om mensen weer zicht op hun financiën te geven en daar zelfstandig en op een verantwoorde wijze mee om te gaan.

Werkwijze

Een budgetcoach komt meestal bij de cliënt aan huis. Hierdoor is de geboden ondersteuning laagdrempelig voor de cliënten en vinden de gesprekken in een vertrouwde omgeving plaats. Nadat mensen contact hebben opgenomen volgt er een intake- of kennismakingsgesprek. Daarna worden de inkomsten en uitgaven op een rij gezet om inzicht in de financiële situatie van de cliënt te krijgen. De budgetcoach onderzoekt vervolgens of de cliënt ergens ‘geld laat liggen’. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een belastingteruggave, een persoonlijke subsidie, toeslagen, vrijstellingen van belastingen of heffingen, besparingsmogelijkheden of het verhogen van het inkomen. Naast het vinden van oplossingen is het de bedoeling dat men nieuwe inzichten aanleert om het oude gedrag te veranderen en te leren omgaan met het nieuwe budget.

Om de privacy te waarborgen hebben alle budgetcoaches een geheimhoudingsplicht.

Instellingen

Budgetcoaches kunnen werkzaam zijn bij een welzijnsinstelling, een budgetwinkel, een gemeente, een woningbouwcorporatie, een instelling voor inkomensbeheer, (thuis)zorgcentra, een onderwijsinstelling, een nutsbedrijf of een groot commercieel bedrijf.

bron wikipedia.nl