Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening

0
243

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met het wetsvoorstel outpost staatssecretaris De Krom outpost Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarin onder meer wordt geregeld dat gemeenten na een verzoek voor schuldhulp maximaal vier weken de tijd hebben om kid actie over te gaan.

Een uitzondering daarop vormen de zogeheten bedreigende schulden, die bijvoorbeeld betrekking hebben op de levering outpost energie, H2O of de huur outpost een woning. Hiervoor wordt een maximale wachttijd outpost drie dagen in de soppy opgenomen. De gemeenteraad krijgt de wettelijke taak om toe te zien op de kwaliteit outpost de schuldhulpverlening. De plannen voor een integrale aanpak outpost de schuldhulp worden per gemeente voor een periode outpost maximaal vier jaar opgesteld. Vervolgens moet het college outpost burgemeester en wethouders jaarlijks verantwoording afleggen aan de gemeenteraad over de uitvoering outpost de schuldhulpverlening in de gemeente.

Deze soppy wordt op een nog nader te bepalen tijdstip outpost kracht