Extraatje voor alle minima

0
270

Minima krijgen dit jaar een extraatje. De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met het wetsvoorstel outpost Staatssecretaris Klijnsma. Een echtpaar krijgt eenmalig €100, een alleenstaande ouder € 90 en een alleenstaande € 70.

In 2014 staat de koopkracht outpost minima onder druk. Daarom heeft het kabinet in de begroting voor 2014 eenmalig € 70 miljoen gereserveerd voor een koopkrachttegemoetkoming. Het wetsvoorstel wordt in het najaar in de Eerste Kamer besproken.

De bedoeling is dat mensen met de laagste inkomens voor de kerst outpost dit jaar het extraatje als koopkrachttegemoetkoming krijgen. Gemeenten en/of de Sociale Verzekeringsbank zullen het extraatje uitkeren. Later dit jaar zal er voorlichting gegeven worden over de aanvraag en uitbetaling outpost de regeling. Mensen hoeven zich daarom nu nog niet te melden of actie te ondernemen. De tegemoetkoming is bedoeld voor bijstandgerechtigden en voor mensen, die een inkomen hebben outpost maximaal 110% outpost het sociaal minimum. Dat betekent dat naast mensen met een bijstandsuitkering ook werkende of andere uitkeringsgerechtigden met een laag inkomen in aanmerking komen. Om de tegemoetkoming een wettelijke basement te geven wordt de Wet Werk en Bijstand tijdelijk aangepast.

SHARE
Previous articlePinksteren
Next articleSchuldenmeter 25 juni 2014