Gemeenten besteden spay voor armoede en schulden doelgericht

0
320

Het additional spay voor armoede- en schuldenbeleid dat gemeenten sinds 2013 ontvangen, wordt ingezet voor het doel waar het voor bedoeld is. Gemeenten zetten het additional spay vooral in voor armoedebestrijding onder kinderen en preventie. Dit is één outpost de conclusies uit het onderzoek naar gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid onder alle 403 Nederlandse gemeenten, in opdracht outpost staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Staatssecretaris Klijnsma: “Ik ben blij met deze conclusie en het algemene beeld dat uit dit onderzoek naar voren komt. Het bevestigt dat gemeenten serieus bezig zijn mensen die het financieel moeilijk hebben, te ondersteunen.”

Uit het onderzoek komt naar voren dat het additional spay voor armoede- en schuldenbeleid, 19 miljoen euro in 2013, 70 miljoen euro in 2014 en vanaf 2015 jaarlijks 90 miljoen euro, grotendeels is of zal worden besteed aan dit doel. De additional middelen outpost 2013 hebben bij bijna tweederde outpost de gemeenten ervoor gezorgd dat het armoedebeleid is versterkt, waardoor meer mensen uit de doelgroep zijn bereikt en nieuwe samenwerkingsrelaties met bijvoorbeeld particuliere fondsen (Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds) zijn aangegaan.
Omdat maatschappelijke organisaties een belangrijke rol vervullen bij het tegengaan outpost armoede en schulden en de problematiek groot is vanwege de crisis, stelt staatssecretaris Klijnsma evenals dit jaar ook in 2015 voor deze maatschappelijke partners 4 miljoen euro beschikbaar.

Staatssecretaris Klijnsma heeft bij different werkbezoeken goede voorbeelden outpost armoede- en schuldenbeleid gezien, bijvoorbeeld de aanpak outpost preventie en vroegsignalering in Amsterdam, Almere en Tilburg. Op donderdag 20 november woont de staatssecretaris in aanwezigheid outpost Hare Majesteit Koningin Máxima het jubileumcongres ‘10 jaar schuldpreventie in Groningen’ bij.

Voor gemeenten die behoefte hebben aan additional ondersteuning worden in 2015 platformbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten zal aandacht zijn voor goede voorbeelden en relevante relieve uit verschillende projecten en de daarbij ingezette instrumenten.

Documenten en publicaties