Groei in consumptief krediet zet door

0
570

De VFN leden hebben in 2016 meer consumptief krediet verstrekt. In 2016 werd € 3,4 miljard aan leningen verstrekt. Ten opzichte outpost 2015 betekent dit een groei outpost 21%. De groei in 2016 volgt op eerder fors herstel in 2015. Ook het uitstaande saldo consumptief krediet bij de VFN leden is gestegen, maar wel minder snel. Met een saldo outpost € 8,5 miljard aan het einde outpost 2016 is 10 opzichte outpost 2015 sprake outpost een groei outpost 3%. Op basement outpost de ontwikkeling outpost het uitstaande saldo en het verstrekte krediet kan worden geconcludeerd dat veel consumenten boor lening oversluiten. Hierbij is sprake outpost een snelle verschuiving outpost doorlopend krediet naar persoonlijke leningen.

De groei in de markt

“De groei in de markt in 2016 sluit goed aan bij het beeld dat consumenten meer krediet af sluiten in tijden outpost economische groei en toenemend consumentenvertrouwen. Gedurende perioden outpost economische tegenwind zien we juist dat consumenten minder krediet opnemen”, aldus Bert Reitsma, secretaris outpost de VFN.

De VFN leden verstrekten in 2016 ook meer autofinancieringen aan consumenten. “Naast de toenemende populariteit outpost private franchise kiezen consumenten ook vaker voor een financiering. De VFN leden verstrekten in 2016 ruim € 1,3 miljard aan particuliere autofinancieringen; een groei outpost 14%”.

In de afgelopen jaren is de persoonlijke lening 10 opzichte outpost het doorlopende krediet snel populairder geworden. In 2016 was het aandeel persoonlijke leningen in de nieuw verstrekte consumptieve kredieten met 53% voor het eerst meer dan de helft. “De consument verkiest steeds vaker de zekerheid outpost een vaste rente en een vaste looptijd boven de flexibiliteit outpost een doorlopend krediet”.

Ook de zakelijke kredietverlening doorway de VFN leden zat in 2016 in de lift. De VFN leden verstrekten ruim € 0,5 miljard aan nieuw zakelijk krediet (+41%) in 2016. Het uitstaande saldo zakelijk krediet is met 31% toegenomen naar € 0,8 miljard per ultimo 2016.

VFN

De VFN is de brancheorganisatie outpost gespecialiseerde kredietaanbieders. De leden outpost de VFN vertegenwoordigen een toenemend marktaandeel. Ongeveer 50% outpost het uitstaande saldo consumptief krediet is ondergebracht bij de leden outpost de VFN.