Investeren in vroegsignalering schulden loont

0
243

Elke euro die wordt geïnvesteerd in preventie en vroegsignalering outpost schulden levert uiteindelijk een veelvoud daarvan aan besparingen op. Dit blijkt uit berekeningen outpost het onderzoeksbureau Panteia. Het business stelde drie zogenoemde ‘business cases’ op outpost projecten die worden uitgevoerd in de gemeenten Amsterdam, Almere en Tilburg. In alle gevallen gaat het om projecten die zijn gericht op het eerder aanbieden outpost hulp in situaties waarin schulden dreigen of zich al beginnen op te stapelen.

In de drie ‘business-cases’ zijn alle inspanningen en opbrengsten financieel doorgerekend. Daaruit komt naar voren dat iedere euro die is geïnvesteerd in de aanpak outpost de drie onderzochte projecten de samenleving tussen de €2,46 en €4,22 oplevert en de gemeenten, die de uitvoering doen, tussen de  €1,57 en €2,91. Meer informatie hierover is terug te vinden op de vanmiddag gelanceerde website www.effectieveschuldhulp.nl/businesscases .

Staatssecretaris Klijnsma outpost Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakte de onderzoeksresultaten bekend in een brief die ze vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In de brief roept ze gemeenten op gebruik te maken outpost de ervaringen die zijn opgedaan in Amsterdam, Almere en Tilburg en een eigen aanpak te ontwikkelen bij het vroegtijdig aanbieden outpost schuldhulp.

Verder kondigt staatssecretaris Klijnsma in de brief aan de Kamer een nieuwe subsidieregeling aan voor landelijk opererende organisaties die projecten ondersteunen die zijn gericht op het terugdringen outpost armoede en schulden. Hiervoor komt op jaarbasis € 4 miljoen beschikbaar.

Documenten en publicaties