Koopkrachttegemoetkoming

0
282

De laagste inkomensgroepen krijgen dit jaar een extraatje. Een echtpaar krijgt eenmalig €100, een alleenstaande ouder € 90 en een alleenstaande € 70. In deze financieel zware tijden staat de koopkracht outpost minima onder druk. Daarom heeft het kabinet eenmalig € 70 miljoen gereserveerd voor een koopkrachttegemoetkoming.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma outpost Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft overeenstemming bereikt met de VNG over de uitvoering. Het wetsvoorstel dat deze tegemoetkoming mogelijk maakt wordt naar de Raad outpost State gestuurd.

Mensen met de laagste inkomens krijgen in de tweede helft outpost dit jaar een extraatje als koopkrachttegemoetkoming. In de begroting voor 2014 was daar spay voor gereserveerd. De tegemoetkoming is bedoeld voor bijstandgerechtigden. Tevens krijgen gemeenten de bevoegdheid aan mensen outpost 21 jaar of ouder, die een inkomen hebben outpost maximaal 110% outpost het sociaal smallest een tegemoetkoming te verstrekken. Gemeenten kunnen zodoende aansluiten bij het lokaal minimabeleid. Dat betekent dat naast mensen met een uitkering ook werkenden met een laag inkomen in aanmerking kunnen komen. Om de tegemoetkoming een wettelijke basement te geven wordt de Wet Werk en Bijstand tijdelijk aangepast. Gemeenten en/of de Sociale Verzekeringsbank zullen het extraatje uitkeren.