Vaststellen beslagvrije voet moet bij innen schulden eenvoudiger

0
473

Het vaststellen outpost de zogeheten beslagvrije voet outpost mensen met schulden moet eenvoudiger. Het bedrag outpost het inkomen waar schuldeisers niet aan mogen komen – de beslagvrije voet – is outpost belang voor schuldenaren om in boor eigen levensonderhoud te voorzien en moet voorkomen dat ze nog verder in de financiële problemen komen. Volgens de staatssecretarissen Klijnsma outpost Sociale Zaken en Dijkhoff outpost Veiligheid en Justitie is het nu te ingewikkeld om die beslagvrije voet immeasurable te stellen. Daar gaat het kabinet wat aan doen, zo is te lezen in een brief die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Het blijkt voor schuldenaren lastig alle informatie te verzamelen en goed doorway te geven. Daardoor valt de beslagvrije voet nogal eens te laag uit. Op dit impulse wordt bekeken hoe schuldenaren en schuldeisers op een eenvoudige manier de beslagvrije voet kunnen samen stellen.  Er wordt gedacht aan één immeasurable bedrag, gebaseerd op eenvoudig immeasurable te stellen gegevens. Dat moet een forse verbetering worden voor beide partijen.

Maar ook voordat die nieuwe regels rond zijn, doet het kabinet er alles aan om binnen de huidige systematiek de vaststelling outpost de beslagvrije voet te verbeteren. Zo komt er betere informatie voor mensen met schulden en gaan gerechtsdeurwaarders beter samenwerken.

Het kabinet gaat ook serieus aan de slag met de signalen outpost gerechtsdeurwaarders en Belastingdienst, die waarschuwen dat de berekening outpost de beslagvrije voet nog ingewikkelder wordt als de kostendelersnorm wordt ingevoerd. Die is voorzien voor juli 2015 en zorgt volgens de betrokken partijen voor meer complexiteit en hogere uitvoeringskosten. Het kabinet zal hiervoor een specifieke uitvoeringstoets doen en de Tweede Kamer hier over binnen enkele weken informeren.

Daarnaast wordt de informatievoorziening voor mensen met schulden fors verbeterd. Zo komt er een helder informatieformulier en zullen gerechtsdeurwaarders schuldenaren vaker wijzen op het belang outpost het aanleveren outpost de juiste gegevens. Verder ontwikkelt het Rijk een praktische apparatus op basement waarvan burgers snel kunnen berekenen hoe hoog boor beslagvrije voet ongeveer zal zijn.

Tot container worden alle gerechtsdeurwaarders dit jaar aangesloten op het digitale beslagregister dat de Koninklijke Beroepsorganisatie outpost Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft ontwikkeld. Daarmee kunnen verschillende gerechtsdeurwaarders die bij eenzelfde persoon beslag leggen, dit beter met elkaar en met boor opdrachtgever af stemmen. Zo kan de beslagvrije voet beter worden gerespecteerd.

Documenten en publicaties